https://valuedevelopment.pl/wp-content/uploads/2020/03/Path-120.png

Ochrona informacji dotyczących klientów naszej spółki jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy niezbędnych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Administratorem danych jest:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
spółka VALUE DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzka 56 m. 202, 80-241 Gdańsk NIP 9571122586, REGON 385653650, wpisaną do KRS pod numerem 0000830777;
reprezentowana przez Tomasza Wileńskiego i Jarosława Maliniaka.

W sprawie jakichkolwiek pytań odnośnie ochrony Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem email kontakt@valuedevelopment.pl lub telefonem 884 632 509

Cel przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia naszych usług, oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód, w celach prowadzenia bazy umów oraz w celach marketingowych. Dane nie podlegają profilowaniu, a jedynie dopasowaniu w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dostosowanej do Państwa preferencji oferty.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą za zgodą, wyrażoną w chwili wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub podpisanej osobiście.
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas umów, świadczenia usług z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia naszych usług. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe podpisanie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  1. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody, co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  2. W każdej chwili mogą Państwo żądać abyśmy usunęli Państwa dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że usuniemy je z naszych wewnętrznych systemów, a Państwa dane nie będą przez nas już przetwarzane.
  3. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych zarówno w całości jak i we wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie Państwa danych oraz, iż nie będą one przez nas przetwarzane.
  4. Mogą Państwo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Państwa decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
  5. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali Państwa dane osobowe.
  6. Mogą Państwo żądać abyśmy przekazali posiadane przez nas Państwa dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami na adres e-mail podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Państwa dane oraz ich zakres, tzn. które dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
  7. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  8. Mamy obowiązek poinformować Państwa nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres potrzebny nam do rozliczenia transakcji, aż do momentu przewidzianego w umowie oraz przepisami prawa, a także w czasie późniejszym, w celach marketingowych, do momentu wycofania przez Państwa zgody, z zaznaczeniem iż wycofanie zgody nie będzie miało wpływu, na wcześniej udzielone już zgody. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.: dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z transakcją – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą Państwo zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Wiadomości e-mail na adres: kontakt@valuedevelopment.pl
Listownie na adres: ul. Al. Grunwaldzka 56 m. 202, 80-241 Gdańsk

Powierzenie przetwarzania danych

Spółka VALUE DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym ze spółką, w zakresie niezbędnym dla realizacji celów umowy. Dane osobowe naszych klientów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe naszych klientów nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Mają Państwo możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową lub za pomocą wiadomości SMS. Poprzez newsletter oraz wiadomości SMS informujemy Państwa o naszych najnowszych ofertach. Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera i SMSów klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@valuedevelopment.pl

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej strony do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

-ikona-ciasteczek

Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

x